Sluiten

Wat te doen bij een ongeval met onverzekerde tegenpartij?

Volgens een ruwe schatting van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds rijden er ongeveer 70.000 voertuigen rond zonder verzekerd te zijn.

U bent slachtoffer geworden van een ongeval in België en de tegenpartij is niet verzekerd. In dit geval kan er een beroep gedaan worden op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Het GMWF is een fonds voor mensen die betrokken zijn geraakt bij een ongeval met een niet verzekerd voertuig.

Het waarborgfonds komt tussen wanneer u slachtoffer bent van een ongeval in geval:

  • De auto die de schade heeft veroorzaakt is niet verzekerd.
  • U heeft schade aan uw voertuig maar de veroorzaker heeft zich na twee maanden nog steeds niet gemeld.
  • U werd aangereden door een gestolen auto.
  • Er is sprake van overmacht.
  • De verzekeringsmaatschappij is in staat van faillissement of weigert haar verplichtingen na te komen.
  • De verzekeraar antwoordt na drie maanden nog altijd niet op uw verzoek tot schadevergoeding.

Indien u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland kunt u zich wenden tot het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars.

Bron: netto 16 januari 2012